Kontakty

Poděkování

Pořádání sportovních podniků, vybudování a provoz celého závodiště, bylo umožněno za dobrovolné a obětavé práce členů motorsportklubu AMK Domažlice. Také díky pochopení, spolupráci a přispění těchto jednotlivců a organizací:

Za finanční pomoc, sponzoring a zadání reklam

 • Město Domažlice
 • Agropodnik Domažlice, a.s.
 • Car Point Domažlice
 • STAFIKO Domažlice
 • ATP Autokomplex Domažlice
 • MIJAVA, Domažlice
 • Kdynium a.s. Kdyně
 • KAHAK s.r.o Kdyně
 • Autoškola Hrabík, Domažlice

Za pronájem pozemků

 • Správa a údržba silnic Domažlice
 • DOAGRA Domažlice, a.s.
 • Pozemkový fond ČR
 • sourozenci Zelenkovi

Za poskytnutí služeb při zajištění závodů

 • Záchranná a dopravní zdravotní služba Domažlice
 • Elektro Bürger, Domažlice
 • občerstvení Vladimír Císler, St.Klíčov
 • Hotel Kalous, rest.V maštali Domažlice

Všem výše uvedeným děkujeme.
Motorsportklub AMK