Reklama

Rockradio

Speedpro & RallyBazar competition shop

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

Vanep - brusírna válců

   

 

Prostor pro Vaši reklamu ...

 
Plán činnosti VCC Domažlice na rok 2018

81. Termíny členských schůzí v roce 2018: Každý první pátek v měsíci od 19:00 hod. v klubovně VCC Domažlice. 

       

2. Termín konání přetestování vozidel s veteránskou registrační značkou: 21.4.2018, náhradní termín 19.5.2018.

Každý majitel veterána má povinnost si domluvit přetestování, na kterém je povinen předvést a doložit dobrý technický stav testovaného stroje a oznámit komisi veškeré změny provedené na vozidle od posledního testování.

Testovací komise je povinna při splnění všech podmínek testování, testování provést a zajistit i krajské testování, včetně prodloužení platnosti veteránských průkazů na další rok, platnost testace končí po 24 měsících.

  

3. Pořádání výstavy  veteránů -  členů VCC Domažlice při  Chodských slavnostech. V pátek  10.8.2018 od 12,00 hod navážení výstavených exponátů a instalace výstavy.

Výstava je otevřena pro veřejnost  11.8.2018 od 9,00  do 18,00 hod. 

                                                        12.8.2018 od 9.00 do 16.00 hod.

 

5. Pořádání 44. ročníku Jízdy spolehlivosti Chodskem 18.8.2018. V průběhu roku provádět přípravu a přihlášky, sponzorské akce, vše tak, aby Jízda Chodskem proběhla důstojně a bez jakýchkoli komplikací.                                                                                        

6. Provádět aktualizaci internetových stránek, z činnosti klubu, příspěvků členů.

 

7. Individuální účasti členů na akcích pořádaných jinými Veteran car cluby v Čechách i v cizině. O účasti informovat členskou schůzi.                                                                     

 

8. Spolupracovat při renovaci vozidel v rámci klubu mezi jednotlivými členy. Na členské schůzi i mimo ni si předávat zkušeností, technické informace, rady, v rámci individuálních možností a zkušeností jednotlivých členů.                                                                            

 

9. Provést  nutnou údržbu budovy AMK kde je  klubovna VCC  Domažlice . Jednotlivé opravy budou organizovány  na členských schůzích.

 

10. Propagovat veteránskou činnost , presentovat veterány  široké veřejnosti jako národní kulturní památku dle kodexu FIVA. Získávat  do klubu VCC  Domažlice nové členy. Provádět renovace  vozidel tak, aby byly zachovány v v maximální originalitě.