Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 
Plán činnosti VCC Domažlice na rok 2020

1. Termíny členských schůzí v roce 2020: Každý první pátek v měsíci od 19:00 hod. v klubovně VCC Domažlice. 

   

2. Termín konání přetestování vozidel s veteránskou registrační značkou: 25.4.2020, náhradní termín 16.5.2020.  Popis nového způsobu  prodlužování je podrobně popsán  pod záložkou " novinky ".

Každý majitel veterána má povinnost si domluvit přetestování, na kterém je povinen předvést a doložit dobrý technický stav testovaného stroje a oznámit komisi veškeré změny provedené na vozidle od posledního testování.

Testovací komise je povinna při splnění všech podmínek testování, testování provést a zajistit i krajské testování, včetně prodloužení platnosti veteránských průkazů na další rok, platnost testace končí po 24 měsících.

  

3. Pořádání výstavy  veteránů -  členů VCC Domažlice při  Chodských slavnostech. V pátek  14.8.2020 od 12,00 hod navážení výstavených exponátů a instalace výstavy.

Výstava je otevřena pro veřejnost  15.8.2020 od 9,00  do 18,00 hod. 

                                                        16.8.2020 od 8.00 do 16.00 hod.

 

5. Pořádání 46. ročníku Jízdy spolehlivosti Chodskem 22.8.220. V průběhu roku provádět přípravu a přihlášky, sponzorské akce, vše tak, aby Jízda Chodskem proběhla důstojně a bez jakýchkoli komplikací.                                                                                        

6. Provádět aktualizaci internetových stránek, z činnosti klubu, příspěvků členů.

 

7. Individuální účasti členů na akcích pořádaných jinými Veteran car cluby v Čechách i v cizině. O účasti informovat členskou schůzi.                                                                     

 

8. Spolupracovat při renovaci vozidel v rámci klubu mezi jednotlivými členy. Na členské schůzi i mimo ni si předávat zkušeností, technické informace, rady, v rámci individuálních možností a zkušeností jednotlivých členů.                                                                            

 

9. Provést  nutnou údržbu budovy AMK kde je  klubovna VCC  Domažlice . Jednotlivé opravy budou organizovány  na členských schůzích.

 

10. Propagovat veteránskou činnost , presentovat veterány  široké veřejnosti jako národní kulturní památku dle kodexu FIVA. Získávat  do klubu VCC  Domažlice nové členy. Provádět renovace  vozidel tak, aby byly zachovány v  maximální originalitě.