Reklama

Rockradio

Speedpro & RallyBazar competition shop

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

Vanep - brusírna válců

   

 

Prostor pro Vaši reklamu ...

 
46. ročník jízdy spolehlivosti veteránů v roce 2020

Vážení účastníci a příznivci veteránského dění,

 k naší určitě společné radosti se nám podařilo uspořádat 46. ročník Jízdy veteránů Chodskem. Ne všichni pořadatelé veteránských akcí měli možnost uspořádat svoje závody v plánovaných či alespoň náhradních termínech. Onemocnění Corona - Covid 19 dostihla kvůli nařízením vlád a hygienickým opatřením i veteránské hnutí.

Jelikož naše akce 22. srpna je již v uvolněnějším termínu a doufejme, že do jejího pořádání nenastanou žádná opatření, pojďme si naši jízdu užít. Připravili jsme pro vás trať 86 km dlouhou, vedenou po velmi slušných cestách s velkými možnostmi výhledů do krajiny.

Očekávejte i pár šikovnostních zkoušek.

Přejeme vám pěkné zážitky a na shledanou ve zdraví v cíli, tak i na dalším ročníku jízdy.

 Jiří Žižka - ředitel jízdy

Václav Hána - předseda VCC

 

Program

Přejímka: Babylon - kemp

Start: Domažlice - náměstí od 11 hod.                                                                                                                                            Trasa:  Luženičky, Draženov, Pařezov, Otov, Meclov, Srby,  Vítání, Štítary, Hostouň, Mutěnín, Ostrov, Rybník, Šidlákov, Hora svatého Václava, Drahotín, Poběžovice, Kramolín, Postřekov, Klenčí p Č., Trhanov, Babylon

 

Sehr geehrte Teilnehmer und Oldtimerfreunde,

es ist sicher unsere gemeinsame Freude, dass es uns gelungen ist, die schon 46. Oldtimerfahrt durch das Chodenland zu veranstalten. Nicht alle Organisatoren von Oldtimerveranstaltungen haben die Gelegenheit gehabt, ihre Veranstaltung im geplanten oder verschobenen Terminen zu realisieren. Die Erkrankung Corona – Covid 19 hat wegen der Regierungsanordnungen und der hygienischen Maßnahmen auch die Oldtimerszene beeinflusst.

 

Weil unsere Veranstaltung am 22. August schon in einem Termin stattfindet, wann man eine lockerere Situation erwartet, und weil wir hoffen, dass keine neuen Maßnahmen kommen, genießen wir gemeinsam unsere Oldtimerfahrt. Wir haben für Sie eine 86 km lange, auf guten Landstraßen geführte Strecke mit mehreren schönen Aussichten in die Landschaft vorbereitet. Erwarten Sie auch einige Geschicklichkeitaufgaben.

Wir wünschen Ihnen schöne Erlebnisse und freuen uns auf Wiedersehen in voller Gesundheit sowohl im Ziel, als auch bei der nächsten Auflage von unserer Oldtimerfahrt.

Jiří Žižka - Oldtimerfahrtleiter

Václav Hána - VCC-Vorsitzender

Programm

Abnahmen: Babylon – Autocamp

Start: Domažlice – Marktplatz ab 11 Uhr

Strecke: Luženičky, Draženov, Pařezov, Otov, Meclov, Srby,  Vítání, Štítary, Hostouň, Mutěnín, Ostrov, Rybník, Šidlákov, Hora svatého Václava, Drahotín, Poběžovice, Kramolín, Postřekov, Klenčí p Č., Trhanov, Babylon

 

 

 SPORTOVNÍ  PŘÁTELÉ ! 

VETERAN CAR CLUB Domažlice pořádá dne 22. srpna 2020 

46. ročník „ Sraz historických vozidel a jízdu spolehlivosti".

 Na tento podnik Vás co nejsrdečněji zveme.

 

Jízdy se mohou zúčastnit automobily a motocykly kategorií historických vozidel do roku výroby 1955.

 Startovat může každý účastník pouze s jedním vozidlem. Startovné  je stanoveno na  400,- Kč na jedno vozidlo, splatné při prezenci. Účastníci s vozidly do roku výroby 1920 mají startovné sníženo na 100,- Kč. Pro stroje vyrobené v letech 1946 až 1955 pořadatel vypisuje zvláštní kategorii se startovným 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že kapacita startovního pole je max. 140 strojů, vyhrazuje si pořadatel v této kategorii možnost výběru.

V  letošním roce bude místem konání srazu autokemp Babylon, který je vzdálen 7 km od Domažlic.  Z důvodu omezených možností ubytování budou prezentovány a ubytovány pouze dvě osoby na přihlášené vozidlo. Ubytování si objednává a hradí každý účastník dle vlastního uvážení. Pořadatel dle objednávky na "Přihlášce" zajistí ubytování ve 3 a 6 lůžkových chatkách za jednotný poplatek za osobu a dvě noci ve výši skutečných nákladù. Je možné ubytování ve vlastních stanech nebo obytných vozidlech.

 Vozidla musí být vybavena stálou nebo veteránskou registrační značkou a zaplacenou pojistkou zákonné odpovědnosti za škody z provozu motorového vozidla. Tyto náležitosti budou kontrolovány při technické přejímce, při nesplnění uvedených náležitostí nebude vozidlo připuštěno ke startu do soutěže!

 Trať jízdy spolehlivosti je dlouhá cca 80 km a vede po silnicích I. a II. třídy v okolí Domažlic.

POZOR !

 V letošním roce je změna při zajištění noclehů. Noclehy si musíte  zajistit  individuálně na stránkách autekempu Babylon,

na odrese :  https://www.autokempbabylon.cz/rezervace2020/ [›], při rezervaci noclehu uveďte poznámku - veteráni, aby bylo poznat , že jste účastnívi  jízdy veteránů.  Kdo nebude požadovat noclehy v autokempu, zajistí si noclehy individuálně. 

 

ČASOVÝ ROZVRH:

 pátek 21.8.2020    

  • 15:00 – 20:00 hod. - technická přejímka, prezence v autokempu Babylon

 sobota 22.8.2020      

  • 7:00 -   9:00 hod.  - technická přejímka, prezence v autokempu Babylon

          Příjezd na přejímku po 9,00 hod. znamená vyloučení ze závodu!!!     

  •   9:30 hod.                - odjezd do místa startu  - náměstí v Domažlicích
  •   9:30 až 11:00 hod. - výstava veteránů  na náměstí 
  • 10:30 hod.               - slavnostní zahájení, rozprava - náměstí v Domažlicích
  • 11:00 hod.               - START 1. vozidla  - náměstí  v Domažlice
  • 14:30 – 16:30 hod. -   CÍL soutěže - autokemp Babylon
  • 19:00 – 19:30 hod. -   vyhlášení výsledků - Hotel Bohmann Babylon        
  • 19:30 -  24:00hod.  -   společenský večer - Hotel Bohmann Babylon                   

               

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE:  20.7.2020

 

      Přihlášky na jízdu  veteránů  budou dány do přílohy tohoto dokumentu  dne 8.6.2020. Spoždění  je dáno epidemiologickou situací. 

      Čekali jsme, až se situace uklidní a Městský úřad Domažlice  povolí  uzávěrku náměstí  pro  startování  z náměstí. Vše  je  již pro   jízdu  připraveno.

Těšíme se na setkání s Vámi. Věříme, že se  46. jízda veteránů v Domažlicích  uskuteční  k Vaší plné spokojenosti.

 Přihlášky posílejte  na adresu : vcc.domažlice@email.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy