Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 
Dodatek propozice 2022

Dodatek k sezóna 2022:

Bohužel se zdražením pohonných hmot a energií, jsme nuceni navýšit startovné.
Starovné ve všech divizí mimo dětské buggy se zvedá na 1350 kč - cca 55 eur. Dětské buggy 500 kč - 20 euro
Připojení v sobotu na elektrické energie z našeho zdroje 50 kč - 2 euro

Dodatek k propozicím:

Všechny kategorie mohou používat POUZE SPALOVACÍ MOTORY. Jakákoliv kombinace s elektrifikací, hybridy, LPG apod. je zakázána.

Všechna závodní auta musí mít startovní číslo i v PRAVÉM HORNÍM ROHU PŘEDNÍHO OKNA - podklad bílý, číslo černé, minimální velikost číslic 15 cm. Číslo musí být čitelné při příjezdu na start.

DIVIZE 4x4  :  Vozidla kategorie 4x4 musí splňovat všechny body technických pravidel pro náš rallyekros. Vozy divize Stock car s pohonem obou náprav NEBUDOU do této divize připuštěny.

Vozidla divize Stock car s pohonem obou náprav nebudou připuštěna  ani do ostatních  kategorií.

Divize dětských buggin:
- náhon pouze jedné nápravy
- maximální obsah motoru 250 ccm
- opět rozdělení do 2 skupin:
a) variátor 
b) manuální řazení

Tato divize byla zřízena, aby se děti měly kde svézt, aby získávaly první jezdecké zkušenosti. Pro nás jako pořadatele je časově náročná, startovné nepokryje ani náklady s tím spojené. Divize má přinášet radost těm nejmenším jezdkyním a jezdcům, ne zvyšovat sebevědomí rodičů, aby si mysleli, že mají  doma ,,mistra světa“. Proto důrazně  apeluji na rodiče, aby se vyvarovali podvodů všeho druhu. Musí jít o férové soutěžení, nikdo přece nechce dětem ukázat, že se dá vyhrávat i podvodem. Proto pokud dojde k jakémukoliv podvodu v divizích dětských buggyn, OBĚ DIVIZE DĚTSKÝCH BUGGIN SE IHNED RUŠÍ!!!  A to přece nechce nikdo z nás.


Ergänzung zur Saison 2022:

Es tut uns leid, aber wegen des Preisanstiegs von Treibstoffen und Strom, sind wir gezwungen, das Startgeld zu erhöhen.
Das Startgeld in allen Kategorien – mit Ausnahme von Kinderbuggys – wird auf 1350,- Kronen = etwa 55,- Euro erhöht. Bei den Kinderbuggys wird das Startgeld 500,- Kronen = 20,- Euro betragen. Anschluss am Strom aus unserer Quelle am Samstag kostet 50 Kronen = 2,- Euro.

Ergänzung zur Ausschreibung

In allen Kategorien sind  NUR VERBRENNUNGSMOTOREN (Benzin, Diesel) erlaubt. Alle Kombinationen mit Elektroantrieb, Hybridfahrzeuge, LPG-Antrieb usw. sind verboten.

Alle Rennautos müssen die Startnummer auch in der RECHTEN OBEREN ECKE DER FRONTSCHEIBE haben – schwarze Nummer auf einem weißen Feld, minimale Größe der Ziffern ist 15 cm, die

Startnummer muss am Start problemlos lesbar sein.

Kategorie Allrad (4 x 4) : Autos in dieser Kategorie müssen alle technischen Vorschriften für Rallyecrosswagen erfüllen. Stock-Car-Autos  mit Allradantrieb dürfen in der neuen Rennsaison in unserer Kategorie Allrad nicht starten.

Die Stock-Car-Autos mit Allradantrieb dürfen auch in anderen Kategorien nicht starten.

Kinderbuggys
- kein Allradantrieb
- Hubraum max. 250 ccm
- wieder 2 Kategorien:
a) Automatik (Variator)
b) manuelle Schaltung

Diese Kategorie haben wir gegründet, damit die Kinder die Fahrt genießen und die ersten fahrerischen Erfahrungen sammeln können. Für uns als Veranstalter bedeutet sie längeres Rennprogramm, das Startergeld kann die damit verbundenen Kosten nicht decken. Diese Kategorie soll vor allem den kleinsten Fahrerinnen und Fahrern Spaß bringen, nicht das Selbstbewusstsein der Eltern erhöhen, dass sie zu Hause einen „Weltmeister“ haben. Deshalb appelliere ich an die Eltern, damit sie Betrüge aller Art vermeiden. Es muss um fairen Wettkampf gehen, niemand möchte den Kindern zeigen, dass man auch mit Hilfe eines Betrugs gewinnen könnte.

Wenn ein Betrug in der Kategorie der Kinderbuggys festgestellt wird, werden beide Kategorien der Kinderbuggys  aufgehoben!!!  Und das will doch niemand von uns.