Reklama

Rockradio

Kovobel 

Kdynium - přesné odlitky

 

   

  

Prostor pro Vaši reklamu ...

 
Aktuálně

Závod 31.5. se jede!

Samozřejmě musíme dodržovat nějaká pravidla, takže:

1: Každý jezdec maximálně dva doprovody (to znamená mechanik, nebo parnerka či partner) Vyjímku mají dětské buggyny, kde je povoleno oba rodiče. Závody se uskuteční bez ostatních doprovodů a bez diváků.

2: Každý jezdec a doprovod bude mít vlastní desinfekci pro svojí potřebu a v průběhu dne je povinen dodržovat ustanovení vlády ČR. (používat roušku, nebo respirátor a pod. Toto neplatí během jízdy v závodním autě. Po vystoupení si jezdec roušku , raspirátor a pod nasadí.) Doporučujeme dodržova rozestupy cca 2m.

3: Závodiště se bude otevírat v neděli cca v 6 hod ráno 4: Přihlášky se budou dělat po internetu - pracujeme na tom. Přihlášení bude otevřené od pondělí 25.5 do pátka 29.5 do 19:00 hod (berte s rezervou, záleží jak se povede pustit). V případě neuskutečnění přihlášek po netu pojedeme starý způsob.

5: Jelikož platí dle neřízení vlády zákaz vstupu na území ČR pro cizince, na min první dva závody se ruší skupina Stock car a vyhlašuje se divize tým. Do této skupiny se musí přihlásit jezdec a mechanik OBA STARŠÍ 18 let . Vozidlo musí splňovat všechny předpisy stejně jako u ostatních divizí, jen platí podmínka, že během rozjížděk se musí vystřídat. Samozřejmě že né při dané rozjížďce, ale v průběhu rozjížděk se musí vystřídat. Obsah motoru se v této divizi neurčuje. Tato divize platí jen pro vozidla s jednou poháněnou nápravou. Startovné v této divizi zůstává stejné jako u ostatních divizí (takže POUZE v této divizi se platí za auto a né za jezdce). V případě dalších dotazů: tel 702039718 , nebo 722948895.

6: Startovné pro letošní rok zůstává stejné.

V případě nutnosti doplnit info, ještě dopíšu.
Díky za pochopení a budeme se těšit MSK Domažlice.

Sehr geehrte Motorsportfreunde, wie ich versprochen habe, schicke ich die Informationen. Das Rennen am 31.5. findet hoffentlich statt !!! Wenn es zu keiner Änderung kommt, fahren wir. Selbstverständlich müssen wir bestimmte Regeln einhalten:

1: Mit jedem Fahrer kann maximal zwei Begleitperson kommen (es bedeutet Mechaniker, bzw. eine Partnerin oder ein Partner). Nur bei Kinderbuggys gibt es eine Ausnahme – es sind beide Eltern erlaubt. Das Rennen findet ohne andere Begleitpersonen und ohne Zuschauer statt.

2: Jeder Fahrer und jede Begleitperson muss eigenes Desinfektionsmittel für seinen Bedarf haben und die Regierungsanordnungen einhalten, d.h. einen Mundschutz (eine Maske) benutzen. Nur während der Fahrt gilt es nicht. Wenn der Fahrer seinen Wagen verläßt, muss er seinen Mundschutz tragen. Es wir empfohlen, wenn es möglich ist, einen 2-Meter-Abstand von anderen Personen zu halten.

3: Das Renngelände wir erst am Sonntag cca um 06:00 Uhr geöffnet.

4: Nennungen werden per Internet erledigt (wir bereiten es vor) – es sollte ab Montag 25.5. laufen und Nennungsschluss ist am Freitag 29.5. um 19:00 Uhr (wenn alles funktionieren wird). Wenn elektronische Nennung nicht funktionieren wird, machen wir alles - wie gewöhnt - in der Papierform.

5: Weil laut der Regierungsanordnung der Eintritt der Ausländer nach Tschechien immer noch verboten ist, gibt es mindestens für die ersten zwei realisierten Rennen die Kategorie Stock-car nicht. Es wird aber eine neue Kategorie eingeführt – die Kategorie „Team“, wo der Fahrer und sein Mechaniker – BEIDE älter als 18 Jahre – starten. Während des Rennens muss es zum Fahrerwechsel kommen, d.h. jedes Teammitglied muss mindestens in einem Wertungslauf starten. Es gelten die selben technischen Vorschriften wie in allen anderen Kategorien, es wird ohne Hubraumklassen gefahren, der Allradantrieb ist in dieser Kategorie verboten. Das Startergeld in dieser Kategorie wird für den Wagen, nicht für den Fahrer bezahlt (beide Teammitglieder fahren also mit einem gemeinsamen Startergeld).

6: Das Startergeld bleibt in dieser Saison in der selben Höhe wie in vorigem Jahr.

Wenn Sie einige Fragen haben werden, rufen Sie 702 039 718 oder 722 948 895 an.
Danke für Ihr Verständnis. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. MSK Domažlice